15 May 2012

Home » » Soalan: Apakah fatwa yang sah dan terpakai berkenaan dengan mogok lapar yang dilakukan banduan Palestin yang ditahan didalam penjara Israel?

Soalan: Apakah fatwa yang sah dan terpakai berkenaan dengan mogok lapar yang dilakukan banduan Palestin yang ditahan didalam penjara Israel?

Cik Admin | Tuesday, May 15, 2012 | 0Comments |
Photobucket


Kepada para cendiakawan Islam, As-Salamu `alaykum,

Soalan :

Apakah fatwa yang sah dan terpakai berkenaan dengan mogok lapar yang dilakukan banduan Palestin yang ditahan didalam penjara Israel?

jawapan:


Wa 'alaykum As-Salamu wa Rahmatullahi wa Barakatuh
Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,segala puji dan syukur bagi Allah,selawat dan salam keatas junjungan besar nabi Muhammad.

Pertama-tamanya kami ingin berterima kasih kepada penyoal yang meletakkan keyakinan kepada kami untuk menjawab persoalan ini dan kepada Allah jualah kami memohon kekuatan agar kami dapat menjalankan tanggungjawab ini dan agar kami mampu melaksanakan perkerjaan ini ikhlas kerana-Nya.

Kami sangat-sangat berharap memohon agar Allah memberi kepada saudara dan saudari kita di Palestin kejayaan yang mutlak akhirnya.

Berkenaan soalan yang diajukan,sebahagian cendekiawan Islam berpegang dengan pendapat keharusan mogok lapar yang dilakukan oleh banduan Palestin selagi mana mereka tidak mempunyai saluran atau wasilah lain untuk menyampai serta menarik perhatian media dan warga antarabangsa kepada isu yang mereka lalui (bermakna cara ini adalah seharusnya jalan yang terakhir diambil oleh mereka).Bagaimanapun,para ulama menetapkan tindakan yang sedemikian perlulah dilaksanakan sekadarnya agar tidak membawa kepada kematian,kerana dalam situasi tersebut tindakan itu boleh dianggap seakan menyerupai tindakan membunuh diri,yang dimaklumi merupakan suatu perbuatan yang cukup kuat dilarang di dalam Islam.

Dr.yusuf Al-Qaradawi dalam responnya terhadap persoalan yang diajukan ini menyatakan bahawa:

Banduan-banduan didalam penjara Israel yang melakukan mogok lapar itu hanya mempertahankan hak mereka yang adil dan sepatutnya,dan diketahui secara umum di seluruh dunia bahawa mogok hanya dilaksanakan demi tujuan menyingkapkan jenayah dan ketidak-adilan yang dilakukan keatas mereka.Maka semua umat Islam diseluruh dunia seharusnya menyokong tindakan mereka ini dengan apa sahaja cara yang termampu seperti demonstrasi aman,sokongan secara moral dengan berpuasa atau menghantar mesej (dilama sosial etc) dan menengahkan isu ini dan mengeluarkan kenyataan yang mengutuk kekejaman Israel.

Ini akan memberi semangat kepada para banduan dengan mengetahui yang kita umat Islam dibelakang mereka,menyokong usaha dan mengetehui keadaan mereka.Kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk membantu mereka dalam apa cara sekalipun kerana mereka berhak menerima zakat ,sumbangan kewangan berkala secara tetap bahkan sehingga kekadar mereka berhak menerima wang yang syubhah sumbernya daripada bank,sekalipun ia haram dalam keadaan biasanya ianya dikira halal kepada penduduk Palestin.Sumbanganlah dan salurkanlah kepada mereka sekurang-kurangnya makanan atau pakaian dan ubat-ubatan sekiranya kita tidak mampu membantu mereka secara terus disana

Tambahan pula,Sheikh Faisal Mawlawi,wakil ketua dewan kajian dan fatwa Eropah menyatakan:

Ianya adalah diharuskan bagi penduduk Palestin yang dipenjarakan di penjara Israel -ataupun hatta bagi banduan Muslim di negara Muslim itu sendiri- untuk melakukan mogok lapar sekiranya hak mereka dizalimi dan dinafikan dengan syarat bahawa ini adalah jalan yang terakhir dan ianya adalah satu-satunya jalan yang boleh dilaksanakan.

Sebagai lanjutan ,banduan tetap mempunyai hak untuk meneruskan tindakan mereka walaupun ianya tidak membawa kepada keputusan yang memberangsangkan berkenaan dengan tuntutan mereka,kerana sekurang-kurangnya tindakan ini akan menarik perhatian warga antarabangsa dan mencetuskan kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap perilaku yang tidak berperikemanusiaan yang dijalankan terhadap banduan.

Walaubagaimanapun beberapa noktah perlu diberi perhatian disini agar tindakan mogok lapar itu tidak bertukar menjadi tindakan yang bertentangan dengan syarak:

Pertama,hendaklah tindakan mogok lapar itu tidak diniatkan atau dibuat sebagaimana ibadat puasa,kerana puasa merupakan suatu ibadat khusus yang tidak boleh ditukar atau digunakan untuk menentang atau menyatakan ketidakpuasan hati terhadap pihak yang berkuasa atau yang bertanggungjawab,malahan ianya adalah tidak dibenarkan secara syarak untuk seseorang itu terus berpuasa beberapa hari tanpa membuka puasanya,melainkan hendaklah dia memutuskan puasanya selepas maghrib sebagaimana biasanya.Maka hendak para pemogok mengambil sedikit air atau apa-apa minuman sebagai syarat agar mereka tidak dianggap sebagai berpuasa secara terus menerus

Kedua,mogok itu hendakalah tidak membawa kepada kematian kerana dikhuatiri sekiranya berlaku yang sedemikan itu adalah menyerupai tindakan membunuh diri.Maka hendaklah para pemogok mengambil sedikit air atau makanan ketika mana mereka merasa sangat-sangat lapar dan tidak bertenaga agar mereka tidak memudaratkan diri mereka dan menyebabkan kematian.

Sebagai tambahan,Dr.Muhammad Mahrus Al-A’zhami,ketua jawatankuasa fatwa Kesatuan Cendiakawan Muslim Antarabangsa (IUMS),Iraq,menyatakan:

Secara umumnya,mogok lapar merupakan suatu tindakan yang memudaratkan bahkan mungkin membawa kematian dan ia adalah suatu tindakan yang diharamkan seperti mana yang difirmankan oleh Allah:

“maka janganlah kamu membunuh diri mu (ataupun membunuh orang lain)” (An-Nisaa’: 29)
Walaupun demikian jika dilihat dari situasi semasa mogok lapar merupakan salah satu tindakan yang berkesan maka adalah dibenarkan bagi pihak yang tertindas untuk menggunakan apa-apa tindakan yang sesuai dan munasabah yang mampu memadamkan penindasan dan menjadikan pihak berkuasa mendengar suara dan tuntutan mereka,khususnya dizaman ini dimana manusia lebih memberi perhatian kepada tindakan mogok atau protes yang sedemikian rupa.

Maka,tindakan ini adalah dibenarkan didalam keadaan yang memerlukan selepas mereka selesai menggunakan segala cara yang ada dan mendapati medium ini adalah jalan yang terakhir.Didalam kes ini ,Israel telah menutup segala jalan dan meninggalkan pihak Muslim dalam keadaan yang buntu dan tidak mempunyai apa lagi pilihan justeru,tindakan yang sedemikian rupa adalah dibenarkan untuk menarik perhatian badan-badan antarabangsa dan persatuan-persatuan kemanusiaan untuk mengambil tahu akan isu yang sedang terjadi terhadap mereka.Kami secara ikhlas memohon Allah agar melepaskan mereka dari musibah ini melalui tindakan yang dilaksanakan mereka ini.

Wallahutaa’la a’la wa a’lam

sumber : Islam Online


Syukran jiddan.Sila tekan like dan send jika suka entri ini ..^_^

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Design By Saidatul Qifayah | For ! MSH PRODUCTIONS 2013-2014 ©| Resolution: 1366 x 768px | Best View: Google Chrome